Trial of the Pyx, a pikszispróba


Egy alig ismert hagyomány

Az Angol Királyság bőven bővelkedik évszázados hagyományokban. A minden évben megrendezett hattyúszámlálás meghökkentő ceremóniája talán a legrégebbi, az őrségváltás a Buckingham palotánál talán a legismertebb. A királynő születésnapját üdvözlő díszlövés vagy a Towerhez köthető Kulcsok-ceremóniája is népszerű látványosságok a Londonba látogatók számára.

A Trial of the Pyx (a dobozok próbája) az egyik legrégebbi és szintén nagyon látványos ceremónia, amit azonban nem tekinthet meg bárki. Minden év elején, februárral kezdődően, a királynő hivatalos képviselője jelenlétében, az előző évben vert pénzérmék ellenőrzésére kerül sor. A királynő hivatalnokai által kijelölt szakértők a londoni Goldsmiths’ Hallban gyűlnek össze, hogy ítéletet mondjanak a pénzekről. A számunkra szokatlan, rendkívül hosszú történelemmel és kötött eljárási renddel rendelkező szertartás során az arany, ezüst és réz-nikkel érmék minden előállított tipusából bő mintát vesznek, majd átmérőjüket, súlyukat egyesével lemérik.

A pénz értékének első számú őre

A szertartást I. Edward király korában, a 13. század közepén-végén már biztosan végezték, de feltételezhető, hogy azelőtt is rendszeresen sor került rá. Akkoriban a Westminster apátságban található királyi kincstárban fedeles fadobozokban (ládákban) őrizték az ezüst és arany érméket. Mivel ennek a dobozfajtának a neve angolul pyx, a ceremóniát és a kincseskamrát is erről nevezték el. Így szerezte a nevét a Trial of the Pyx: “ládás próba”, és a Pyx Chamber: “ládás szoba”. Hűen a régi időkhöz mind a mai napig hasonló ládákban szállítják az érméket az ellenőrzésre.

A hónapokig tartó vizsgálat során egy – a királynő követeként is fellépő – legfelsőbb bíróból, és tucatnyi független szakértőből álló zsűri mintegy 40000 érmét vizsgál meg. A középkorban előfordult, hogy évente akár többször is próbára tették a pénzverdék munkáját. A mind a mai napig érvényes törvények szerint a pénzverésért felelős vezető keze lecsapatható, ha akad akár csak egyetlen egy érme is, amely nem állja ki a próbát. Az egész eljárás alapja a múlt tisztelete, hiszen napjaink modern verdéinek saját minőségellenőrzési gyakorlata már annyira jó, hogy a Trial of the Pyx jószerével értelmetlenné vált. Az sem valószínű, hogy őfelsége bármelyik bírája valóban megcsonkíttatná az Angol Királyi Pénzverde aligazgatóját.

Az arany és ezüst fizetőeszközök általános minőségének felmérése (kinézet, repedések, csorbulások keresése) után a vizsgálatok az érmék megszámlálásával majd átmérőjük és súlyuk ellenőrzésévek folytatódnak. Mindehhez évszázadokkal ezelőtt elkészített súly etalonokat használnak, amelyekkel akár egyetlen ezred-uncia eltérést is ki tudnak mutatni. Réges régi fémlapok segítségével állapítják meg, hogy az adott karátarányú érme tömege megfelel-e az elvártnak. A lemért érmékből fajtánként egyet egy – a hagyomány miatt réztálnak nevezett – fa edénybe dobnak. Ezek az érmék kerülnek az anyagpróbára, ahol modern kémiai és fizikai módszerekkel gondosan ellenőrzik a bennük található arany és ezüst mennyiségét, egymáshoz viszonyított arányát.

A ceremónia lezárása május elején, sajtónyílvános eseményen történik. A parókába és hagyományos bírói viseletbe öltözött királyi követ megállapítja, hogy sikeres volt-e az eljárás.

A franciák angol Lajos aranyat vizsgáltatnak Londonban

A ládás próbán kizárólag csak brit pénzeket vizsgálnak, bár volt egy alkalom a történelemben, amikor kivételt tettek. Történt ugyanis, hogy a napoleoni háborúk ideje alatt, 1814-ben, az Angol Királyi Pénzverde több százezer Lajos aranyat (20 frank) vert, hogy a kontinensen a császári erők ellen harcoló Wellingtont azzal támogassák. A pénzek forgalomba is kerültek Európában, de hamar kiderült, hogy az angliában vert Lajos aranyak három hibával kerültek ki a verőműhelyekből. Előre dátumozták a verés évszámát (1814 helyett 1815), valamint lehagyták a veretrajz alkotójának nevét és a verdejelet. Emiatt egyre több helyen vélték hamisnak az érméket és tagadták meg azok elfogadását. 1816-ban aztán külön Trial of the Pyxet szerveztek annak érdekében, hogy megvizsgálják, az angol Lajos aranyak érnek-e annyit, mint az eredetiek. A Trialnak már akkora volt a becsülete, hogy a francia követ elfogadta a hitelességét és ezzel együtt a verdiktet is. Az Angol Királyi Pénzverde a francia pénzek előállításakor is kitűnő munkát végzett.

2016-tól kezdődően a Royal Mint elárusítja az adott évben a Trial of the Pyxen bevizsgált érméket, mint egyedi darabokat. Ezek különlegességét emeli, hogy a máskor kapszulába zárt, széltől is óvott érméken a bírák ujjlenyomatai bizony sokszor ottmaradnak.

 

Források