Numizmatikai minősítő szolgáltatások – az érmevilág nagy szűrői


Az intézményesített érmeminősítés kialakulása

Az Egyesült Államokban, magyar szemmel nézve, rendkívül népszerű elfoglaltság a jelvények, képregények, történelmi ereklyék, érmek, érmék gyűjtése. A nálunk szinte teljesen ismeretlen challenge coin-októl kezdve a base ball sapkákon át egészen az ilyen-olyan sportolók által illetett tárgyakig szinte mindent hazahordanak, felcímkéznek, rendszereznek, mutogatnak a büszke amerikaiak.

Challenge coin

Challenge coin

Még így is csak az 1980-as évek elejére, közepére alakult széleskörű hobbivá a pénzérmék gyűjtése. Ekkoriban vált az amerikai középréteg számára is mindennapi élménnyé, hogy akár sok száz éves darabokat is beszerezhetnek kifizethető áron. Több okra is visszavezethető a numizmatikai termékek ily nagy bősége.

A legfőbb ok, hogy  az angolszász országokban hagyományosan nagyon sokféle sorozatot vernek akár egy-egy címletből is. A negyeddollárosoknak, az egydollárosoknak, a különböző cent címleteknek számtalan variációja van még ma is használatban. Sok forgalmi érme tartalmaz ezüstöt, sokhoz fűződik komoly történelmi esemény.

A második ok, hogy a hetvenes, nyolcvanas években kezdtek elterjedni az úgy nevezett gyűjtői érmék is, melyek ugyan nem kerülnek forgalomba, de alacsony példányszámuk miatt a gyűjtők kedvelt céljává váltak.

A harmadik ok az egyre szélesebb körben elérhető befektetői érmék megjelenése. Az 1980-as évek végén az arany és az ezüst ára egyik napról a másikra olyan alacsonyra zuhant, hogy a nagy nemesfém forgalmazók egyre attraktívabb kinézetű befektetési érmékkel voltak kénytelenek bővíteni az eladásaikat. Ekkor jelentek meg a már régen a piacon található Krugerrand mellé a kínai panda motívummal ellátott érmék, a modern Liberty-k, Kenguruk, Koalák, majd az osztrák Philharmoniker. A szebb kivitelezésű példányok hamar elfogytak, és megjelentek a másodlagos piacon.

Nem csoda, hogy komoly igény támadt arra, hogy egységes, megbízható, pontos módon tudják egymáshoz hasonlítani egy-egy veret, sorozat különböző példányait.

Néhány gyengébbre sikerült próbálkozás után egyszerre két nagy cégnek is sikerült vonzó értékelési folyamatot kidolgoznia.

1986-ban alapították a Professional Coin Grading Service-t (PCGS), azaz a Professzionális Érmeminősítő Szolgáltatás nevű céget majd a rákövetkező évben a Numismatic Guarantee Corporation (NGC) is megkezdte működését. Több versenytársukat messze maguk mögött hagyva egyeduralkodóvá váltak nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon.

Egy 2007-es felmérés szerint, melyet amerikai érmekereskedők bevonásával végeztek, az Államokban működő több tucat minősítő vállalkozás közül csak ez a kettő nevezhető “Superior”-nak, azaz minden igényt kielégítőnek.

NGC coin grading

NGC minősítés

Mit vizsgálnak az érmeminősítők?

Az érmék minden fontosabb tulajdonságát felmérik és számításba veszik.

 • Eredetiség (authenticity). Hamis érme természetesen nem kaphat minősítést.
 • A verés minőségének (strike) megállapításához az érme készítése során keletkezett hibákat keresik.
 • A tartásfok (preservation) az érme amortizációjának (kopás, karcolódás, oxidálódás, deformálódás, stb.) mértékén múlik.
 • A fényesség (luster) az érme eredeti fényének természetes, azaz hibának nem számító változásait mutatja.
 • A szín (color) az érme elszíneződésének mértéke.
 • “Szemrevalóság” (attractiveness vagy eye appeal), ami a legszubjektívebb mérő egy érme esetében, a vizsgált darab összképét értékeli.

A felsorolt szempontok alapján az értékelés végeredményét egy kóddal vagy “érdemjeggyel” fejezik ki, amelynek segítségével pontosan meghatározható,  hogy a minőségi skálán hol helyezkedik el a felmért darab. Az érdemjegy soha nem az egyetlen eszköz egy érme árának a megállapításához. Sokat számít a vevő és az eladó pénzügyi helyzete, vagy az érme előélete, pedigréje is, amit a minősítő intézmények egyáltalán nem vizsgálnak.

PCGS coin grading

PCGS minősítés

Egy érme minőségének fokozatai

Az idők folyamán egyre fejlettebb minősítési rendszerek alakultak ki. Az első, nagyon egyszerű, még skálának sem nevezhető módszer az “új” és a “használt” szavakkal különböztette meg a darabokat.

Ezt váltotta fel az úgy nevezett betűjelzéses tartásfok-skála, melynek fokozatai a következők

 • BU – Brilliant Uncirculated (érintetlen, ragyogó)
 • UNC – Uncirculated (érintetlen)
 • AU – About Uncirculated (majdnem érintetlen)
 • EF vagy XF – Extremely Fine (rendkívül szép)
 • VF – Very Fine (nagyon szép)
 • F – Fine (szép)
 • VG – Very Good (nagyon jó)
 • G – Good (jó)
 • FR – Fair (elfogadható)
 • PR – Poor (gyenge)

A rendszerről, melyet a legtöbb európai érmeszakértő is használ, részletesebb leírás található a forintportal.hu-n.

Az 1948-ban jelent meg William Herbert Sheldon amerikai numizmata könyve, melyben egy új értékelési skálát ajánl. A rendszer elterjedt, és ma Sheldon-skála néven ismert. A két legnagyobb érmeminősítő ennek a skálának a kibővített változatával dolgozik.

A rendszer 1 és 70 között osztja az osztályzatokat, minden egyes értékhez szöveges meghatározás is jár.

1-től 58-ig a forgalmi érmék (circulated) fokozatai találhatók, ahol az 1 a “gyenge” minőséget jelenti, az 58-as pedig a “majdnem érintetlen”-t, azaz a forgalomba nem került érme minőségét.

60 -tól 70 -ig a forgalomba nem került (uncirculated, érintetlen) érmék minőségi fokai vannak beosztva. Ugyanide, 60 és 70 közé, került egy teljesen külön dimenzió is a tükörveretű érmék (proof) számára.

MS70 ezüst érme

MS70 ezüst érme

A minősítés folyamata

A két nagy minősítő cég eljárása nagyon hasonlít egymásra. Rendkívül szigorú biztonsági követelmények betartása mellett dolgoznak. Minden munkatárs vagy vendég, aki a teljesen bekamerázott intézmény területére érkezik, biometrikus azonosításon esik át, majd fémdetektoros kapun keresztül lép be. Biztonsági szolgálat őrzi a széfeket és a páncélszobákat a nap huszonnégy órájában. A cég dolgozói semmiféle kereskedést nem folytathatnak, ami numizmatikai termékhez kapcsolható lenne.

Csak az NGC-nél harminc dörzsölt szakértő vizsgálja a világ minden tájáról beküldött érméket. A következő lépésekből áll a folyamat.

 1. A beazonosítás. A tulajdonos által beküldött érméket iktatják, majd minden már ismert adatot elkülönítenek tőle, hogy a szakértők értékelése független maradjon. Minden példányt átlátszó tokba raknak és felcímkéznek egy belső azonosító kóddal.
 2. Valódiság ellenőrzése, melynek során kiszűrik a hamisított darabokat. Sokszor előfordul, hogy a tulajdonos nem is tudja, mi van a birtokában.
 3. Verési minőség ellenőrzése. Egy érme sorsa már akár a pénzverdében is eldőlhet. A minősítő intézetek világában az érme hibája nem számít plusz pontnak.
 4. Elöregedés (kopás, kémiai hatások, stb.) felmérése. Nem minden elöregedési tényező rontja az érme minőségét. A sértetlen patina például lehet jel arra, hogy egy érme eredeti.
 5. Sérülések (karcolások, hiányok, deformáltság, stb.) számbavétele. A szakértők már egyetlen pillantás után meg tudják állapítani, mennyire sérült egy érem vagy érme.
 6. Szín és fényesség bevizsgálása. A szakértők speciális fényviszonyok között, ötszörös, tizenötszörös nagyítás mellett végzik a munkát.
 7. Általános állapot felmérése.
 8. Értékelés kinyomtatása, csomagolás. A kis műanyag tokokat az NGC fejlesztette ki két évnyi munkával, egymillió dollár ráfordítással. Az átlátszó műanyag széleit ultrahangos forrasztással ragasztják össze, melynek eredményeként egyetlen, roncsolás nélkül meg nem bontható testté válik az egész tok. Az érmén kívül a tokba kerül még a savmentes, speciális titkosító jelekkel ellátott papírdarab, amin az érme megnevezése, egy katalógusszám és a minősítés maga található.

Minden érmét legalább két szakértő vizsgál meg úgy, hogy semmit nem tudnak a másik munkájáról, megállapításairól. Amennyiben végső ítéletük eltér, egy harmadik szakértő is megvizsgálja a példányt, és az ő szava dönt.

MS70 arany érme

MS70 arany érme

A két legnagyobb minősítő cég

Bár az NGC-t (Numismatic Guarantee Corporation) egy évvel később alapították, mint a PCGS-t (Professional Coin Grading Service), hamar az élre tört és kitűnő innovációival valamint egyenletes minőségű szolgáltatásával a legnagyobbá vált. A cég fennállása során a szakértők a mai napig több mint 32 millió érmét vizsgáltak meg. Floridai központján kívül számos telephelye van a Távol-Keleten és Európában. Honlapján a munkájuk során összegyűlt adatokból készült statisztikákat jelenít meg. A beérkezett érméket lefényképezik, és katalógus formájában közzé teszik az Interneten, így a világ egyik legrészletesebb adatbázisával szolgálják az érdeklődőket. Szolgáltatási körük már papírpénzek és képregények bevizsgálására is kiterjed. Évek óta működnek együtt a legnagyobb amerikai numizmatikai társaságokkal és múzeumokkal.

A PCGS az idők folyamán érmeszakértői tanfolyamokkal, restaurátori szolgáltatással, ismeretterjesztő kiadványokkal, aukciókkal bővítette alaptevékenységét. 2013-ban pénzdíjat ajánlottak annak az érmetulajdonosnak, aki értékelésre beküld nekik egy 1964-es Peace dollárt, mivel addig még egyetlen olyan példány sem érkezett hozzájuk. Az idén (2016) harmincadik születésnapját ünneplő cégnek is saját katalógusa van, amit akár mobiltelefonos alkalmazással is el lehet érni.

A bevizsgálás díja mind a két szolgáltatónál 15 USD és 150 USD közötti összeg plusz az érme értékének 1%-a.

Források